ราคาเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมโรงพยาบาลเลอลักษณ์

Posted on Nov 13, 2014

Last update Feb 03, 2017 New


โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง

โรงพยาบาลเลอลักษณ์ เสริมความงาม

คลิกดาวน์โหลด Android Apps รพ.เลอลักษณ์ ได้ที่นี่

แนะนำข้อมูลและราคาการทำศัลยกรรมที่รพ.เลอลักษณ์ เช่น เสริมจมูก ตัดปีกจมูก แก้จมูกที่เคยทำมาแล้ว เสริมหน้าอก เสริมหน้าอกทรงหยดน้ำ ตา2ชั้น ทำตา2ชั้นแบบเย็บ3จุด แก้ไขหนังตาบนตก ตัดถุงไขมันใต้ตาล่าง ดูดไขมันใต้ตาล่าง ทำปากบาง ปากกระจับ ทำลักยิ้ม เสริมคาง ฉีดแก้มด้วยไขมันตัวเอง ผ่าตัดลดไขมันที่แก้ม ดูดไขมันแก้ม แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน ลดขนาดหน้าอก แก้ไขหัวนมบอด ลดขนาดหัวนมให้เล็กลง ลดขนาดปานนม รวมคลิปทำศัลยกรรม คลิกที่นี่

โปรโมชั่นเสริมจมูก

หมายเหตุ : เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ศัลยกรรมจมูก

ซิลิโคนจมูก

ราคาเสริมจมูก

หมายเหตุ

เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดมาตรฐาน 8,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชาอย่างเดียว
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดมาตรฐาน 10,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชา+ยานอนหลับ
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดพรีเมี่ยม 12,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชาอย่างเดียว
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดพรีเมี่ยม 14,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชา+ยานอนหลับ
เสริมจมูก Mantis เกรดธรรมดา 13,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชาอย่างเดียว
เสริมจมูก Mantis เกรดธรรมดา 15,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชา+ยานอนหลับ
เสริมจมูก Mantis เกรดพรีเมี่ยม 17,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชาอย่างเดียว
เสริมจมูก Mantis เกรดพรีเมี่ยม 19,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชา+ยานอนหลับ
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดพรีเมี่ยม 21,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชาอย่างเดียว
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดพรีเมี่ยม 23,900 บาท หมอท่านอื่น ใช้ยาชา+ยานอนหลับ

หมวดเสริมจมูก

หมายเหตุ : คุณหมอพรีเมี่ยมเกรด

ศัลยกรรมจมูก

ซิลิโคนจมูก

ราคาเสริมจมูก

หมายเหตุ

เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดมาตรฐาน 13,900 บาท N/A
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดพรีเมี่ยม 17,900 บาท N/A
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดมาตรฐาน 19,900 บาท N/A
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดพรีเมี่ยม 23,900 บาท N/A
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดมาตรฐาน 15,900 บาท ระบุหมอ
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose เกรดพรีเมี่ยม 19,900 บาท ระบุหมอ
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดมาตรฐาน 21,900 บาท ระบุหมอ
เสริมจมูกทรง Princess Nose เกรดพรีเมี่ยม 25,900 บาท ระบุหมอ
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose New เกรดมาตรฐาน 29,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมจมูกทรง I-Dol Nose New เกรดพรีเมี่ยม 35,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมจมูกทรงหยดน้ำ New Luxury Tear Drop เกรดมาตรฐาน 39,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมจมูกทรงหยดน้ำ New Luxury Tear Drop เกรดพรีเมี่ยม 45,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
แก้จมูกเสริมใหม่ คิดเพิ่มจากราคาปกติอีก 5,000 บาท หมอท่านอื่น
แก้จมูกเสริมใหม่ คิดเพิ่มจากราคาปกติอีก 15,000 บาท หมอกิตติศักดิ์
ตัดปีกจมูก (ต้องเสริมด้วย) ทั้ง 2 ข้าง 20,000 บาท หมอกิตติศักดิ์
ตัดปีกจมูก ทั้ง 2 ข้าง 8,900 บาท หมอท่านอื่น
ต่อปลายจมูกหยดน้ำ ไม่รวมค่าเสริมจมูก 40,000 บาท หมอท่านอื่น
ขูดซิลิโคนเหลวออกจากจมูก ไม่รวมค่าเสริมจมูก 30,000 บาท หมอท่านอื่น
ถอดซิลิโคนเสริมจมูก ไม่เสริมใหม่ 8,900 บาท หมอท่านอื่น

คนไข้ที่ได้ เสริมจมูกเทคนิคพิเศษ กับ หมอกิตติศักดิ์ วิชาชัย รพ.เลอลักษณ์ สามารถคลิก ดูภาพก่อนและหลังทำได้ที่นี่

หมวดตา2ชั้น ถุงใต้ตา

หมายเหตุ : คุณหมอพรีเมี่ยมเกรด

ศัลยกรรมตา

ประเภทการทำตา

ราคาทำตา

หมายเหตุ

ทำตาสองชั้น เจาะ 3 จุด สไตล์ญี่ปุ่น 35,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
ทำตาสองชั้น เลเซอร์ สไตล์ญี่ปุ่น 45,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
ทำตาสองชั้น เจาะ 3 จุด สไตล์ญี่ปุ่น 25,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
ทำตาสองชั้น เลเซอร์ สไตล์ญี่ปุ่น 35,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
ทำตาสองชั้น เจาะ 3 จุด สไตล์ญี่ปุ่น 13,900 บาท หมอท่านอื่น
ทำตาสองชั้น เลเซอร์ สไตล์ญี่ปุ่น 25,900 บาท หมอท่านอื่น
แก้ไขหนังตาตก ตัดแต่งหนังตาบน 22,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
แก้ไขหนังตาตก ตัดแต่งหนังตาบน แบบเลเซอร์ 39,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
แก้ไขหนังตาตก ตัดแต่งหนังตาบน 14,900 บาท หมอท่านอื่น
ตัดถุงไขมันใต้ตา เปิดแผลภายนอก 14,900 บาท หมอท่านอื่น
ตัดถุงไขมันใต้ตา เปิดแผลภายนอก 22,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
ตัดถุงไขมันใต้ตา ตัดแต่งหนังตาล่าง แบบเลเซอร์ 39,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
ดูดไขมันใต้ตาล่าง เปิดแผลภายใน 20,000 บาท หมอท่านอื่น
ดูดไขมันใต้ตาล่าง เปิดแผลภายใน 22,900 บาท หมอสิทธิชัย | กีรพรรดิ์ | ปิติ
แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ข้างละ 25,000 บาท N/A
งานแก้ไข กรณีเคยทำตามาจากที่อื่น 10,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก

หมวดเสริมหน้าอก

ศัลยกรรมหน้าอก

ซิลิโคนเสริมหน้าอก

ราคาเสริมหน้าอก

หมายเหตุ

เสริมหน้าอก ทรงกลม คุณภาพสูง นัทเทล 95,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมหน้าอก ทรงกลม New เกรดเอ Allergan อเมริกา 77,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมหน้าอก ทรงกลม New Euro ฝรั่งเศส 77,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมหน้าอก ทรงกลม ธรรมดา บราซิล 59,900 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมหน้าอก ทรงหยดน้ำ New คุณภาพสูง นัทเทล 159,000 บาท หมอกิตติศักดิ์
เสริมหน้าอก ทรงหยดน้ำ Euro ฝรั่งเศส 129,000 บาท หมอกิตติศักดิ์
ลดขนาดหัวนม ทั้ง 2 ข้าง 20,000 บาท N/A
ลดขนาดปานนม ทั้ง 2 ข้าง 35,000 บาท N/A
แก้ไขหัวนมบอด ข้างละ 16,000 บาท N/A
ลดขนาดหน้าอก นอนพัก รพ.1 คืน 69,000 บาท ราคาเริ่มต้น
แก้ไขหน้าอกหย่อนยาน นอนพัก รพ.1 คืน 69,900 บาท N/A
เสริมหน้าอกเกิน 400 ซีซี ถุงนมขนาด 400 - 440 ซีซี 5,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก
เสริมหน้าอกเกิน 400 ซีซี ถุงนมขนาด 450 - 485 ซีซี 12,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก
เสริมหน้าอกเกิน 400 ซีซี ถุงนมขนาด 500 - 550 ซีซี 20,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก
เสริมหน้าอกเกิน 400 ซีซี ถุงนมขนาด 600 - 650 ซีซี 32,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก
เสริมหน้าอกที่ไม่เท่ากัน ใส่ถุงนมขนาดต่างกัน 0 บาท ไม่คิดเพิ่ม
ถอดซิลิโคนเสริมหน้าอก ไม่เสริมใหม่ 35,000 บาท N/A
แก้หน้าอก (นพ.กิตติศักดิ์) ถอดถุงนมออกและเสริมใหม่ 25,000 บาท จ่ายเพิ่มอีก

หมวดเสริมคาง

หมายเหตุ : คุณหมอพรีเมี่ยมเกรด

ศัลยกรรมคาง

ซิลิโคนเสริมคาง

ราคาเสริมคาง

หมายเหตุ

เสริมคาง ซิลิโคนธรรมดา อเมริกา 13,900 บาท N/A
เสริมคาง ซิลิโคนเกรดเอ อเมริกา 19,900 บาท N/A
เสริมคาง ซิลิโคนพิเศษ อเมริกา 29,900 บาท หมอกีรพรรดิ์ | ปิติ
เสริมคาง ซิลิโคนพิเศษ เกาหลี 29,900 บาท N/A
เสริมคาง ซิลิโคนพิเศษ เกาหลี 39,900 บาท หมอกีรพรรดิ์ | ปิติ
เสริมคาง เคยฉีดสารเหลว เคยฉีดสารมาและเสริมทับ 10,000 บาท คิดเพิ่มอีก
เสริมคาง ขูดสารเหลวออกก่อน 39,000 บาท เคยฉีดสารมา
ถอดคาง (ไม่เสริม) เปิดแผลในปาก 12,900 บาท N/A
ถอดคาง เปิดแผลนอกปาก 8,900 บาท ไม่เสริมใหม่

หมวดศัลยกรรมปาก

หมายเหตุ : คุณหมอพรีเมี่ยมเกรด

ศัลยกรรมปาก

ประเภทการทำปาก

ราคาทำปาก

หมายเหตุ

ทำปากบาง ด้านบน หรือ ด้านล่าง 11,900 บาท หมอท่านอื่น (ต่อด้าน)
ทำปากบาง พร้อมปากกระจับ เฉพาะด้านบน 13,900 บาท หมอท่านอื่น
ทำปากบาง ด้านบน หรือ ด้านล่าง 14,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ (ต่อด้าน)
ทำปากบาง พร้อมปากกระจับ เฉพาะด้านบน 19,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ
ทำปากบาง เลเซอร์ ด้านบน หรือ ด้านล่าง 25,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ (ต่อด้าน)
ทำปากกระจับ เลเซอร์ เฉพาะด้านบน 29,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ
แก้ไขทำปากบาง ด้านบน หรือ ด้านล่าง 21,900 บาท หมอท่านอื่น (ต่อด้าน)
แก้ไขทำปากกระจับ เฉพาะด้านบน 23,900 บาท หมอท่านอื่น
แก้ไขทำปากบาง ด้านบน หรือ ด้านล่าง 24,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ (ต่อด้าน)
แก้ไขทำปากกระจับ เฉพาะด้านบน 27,900 บาท หมอสิทธิชัย | ปิติ

หมวดตัดกราม โหนกแก้ม

ศัลยกรรมหน้า

ประเภทศัลยกรรม

ราคาศัลยกรรมหน้า

หมายเหตุ

ตัดกราม ด้านในปาก กระดูกกราม 75,900 บาท นอนค้าง รพ.1 คืน
ผ่าตัดยุบโหนกแก้ม กระดูกโหนกแก้มด้านข้าง 79,900 บาท ทำด้านหน้าด้วย
ผ่าตัดยุบโหนกแก้ม กระดูกโหนกแก้มด้านหน้า 75,900 บาท ทำด้านข้างด้วย
ผ่าตัดลดไขมัน ดูดไขมันแก้ม ทั้ง 2 ข้าง 49,900 บาท N/A
ฉีดแก้มด้วยไขมันตัวเอง ไขมันหน้าท้อง หรือต้นขา 39,900 บาท เฉพาะค่าดูด
ฉีดแก้มด้วยไขมันตัวเอง ค่าฉีดแก้มทั้ง 2 ข้าง 18,000 บาท 15,000 บาท CC.ที่สอง

หมวดดึงหน้า ร้อยไหม

ศัลยกรรมใบหน้า

ประเภทดึงหน้าและไหม

ราคาดึงหน้า ร้อยไหม

หมายเหตุ

ผ่าตัดดึงหน้า แก้มทั้ง 2 ข้าง 69,900 บาท กล้ามเนื้อใน
ผ่าตัดดึงขมับ ทั้ง 2 ข้าง 45,900 บาท N/A
ผ่าตัดดึงคิ้ว ยกคิ้ว ทั้ง 2 ข้าง 45,900 บาท N/A
ผ่าตัดดึงหน้าผาก เย็บกล้ามเนื้อด้านใน 69,900 บาท N/A
ผ่าตัดดึงคอ ดึงคอ 69,900 บาท N/A
ดึงหางตา แก้หางตาตก ดึงหางตา 39,900 บาท N/A
ดึงหน้าร้อยไหม ไหม PDO เกาหลี เส้นที่ 1-20 1,500 บาท ต่อเส้น
ดึงหน้าร้อยไหม ไหม PDO เกาหลี เส้นที่ 20 + 1,200 บาท ต่อเส้น
ดึงหน้าร้อยไหม ไหม PDO เกาหลี เส้นที่ 40 + 800 บาท ต่อเส้น

หมวดสูตินรีเวช

รีแพร์ เลเบีย

ประเภทการตกแต่ง

ราคารีแพร์ เลเบีย

หมายเหตุ

รีแพร์ เย็บกระชับช่องคลอด ใช้มีดผ่าตัด 15,900 บาท เย็บด้านในและนอก
ตกแต่งเลเบีย ใช้มีดผ่าตัด 12,900 บาท ตกแต่งด้านนอก
รีแพร์ เย็บกระชับช่องคลอด ใช้เลเซอร์ผ่าตัด 29,900 บาท เย็บด้านในและนอก
ตกแต่งเลเบีย ใช้เลเซอร์ผ่าตัด 19,900 บาท ตกแต่งด้านนอก
แก้ไขอวัยวะเพศชายที่ฉีดมา ต้องทำ 2 ครั้ง 49,900 บาท ต่อครั้ง เริ่มต้น

หมวดศัลยกรรมอื่น

การศัลยกรรม

ประเภทศัลยกรรม

ราคาศัลยกรรม

หมายเหตุ

เสริมสะโพก เสริมก้น ซิลิโคนเกรดเอ 128,000 บาท นอน รพ.2 คืน
เสริมสะโพก เสริมก้น ซิลิโคนธรรมดา 98,000 บาท นอน รพ.2 คืน
แปลงเพศ ปรึกษาจิตแพทย์แล้ว 190,000 บาท นอน รพ.5 คืน
กรอกระเดือก N/A 25,900 บาท N/A
ทำลักยิ้ม จุดหรือขีด 7,900 บาท ต่อข้าง
แก้ไขหูกาง ทั้ง 2 ช้าง 29,900 บาท ราคาเริ่มต้น

การทำปากเลอลักษณ์

คุณหมอจะวาดรูปปากตามที่ตกลงไว้กับคนไข้ และจะเริ่มตัดริมฝีปากด้านในออก พร้อมกับเยื่อบุช่องปากที่อยู่บริเวณเดียวกัน โดยจะเย็บรั้งเข้าหากันด้วยไหมละลาย หลังทำความสูงของริมฝีปากจะบางลงไปจากเดิม

หมอกิตติศักดิ์ เสริมจมูก

คุยปรึกษากับหมอกิตติศักดิ์ก่อนทำจมูก พร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นก่อนและหลังเสริมจมูก สำหรับคนที่จะเสริมจมูก โดยไม่เคยทราบขั้นตอนการดูแลมาก่อน เพื่อช่วยลดปัญหาอาการหลังทำที่จะเกิดขึ้นได้

จากรายการดังกล่าวข้างต้นถือว่า รพ.เลอลักษณ์เป็นสถานเสริมความงามครบวงจร ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทย และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของทุกท่าน โดยยินดีที่จะให้ข้อมูลในการบริการ โดยหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

รายชื่อและตารางเวรวันทำงานของ คุณหมอประจำโรงพยาบาลเลอลักษณ์ ปัจจุบัน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ศัลยกรรม รีวิว

ภาพเสริมจมูกซิลิโคน usa

ภาพเสริมจมูกเลอลักษณ์

ภาพเสริมจมูกซิลิโคน usa

ภาพศัลยกรรมปาก

ภาพทำตาสองชั้น

ภาพเสริมหน้าอกกับหมอกิตติศักดิ์

ภาพทำหน้าอกที่รพ.เลอลักษณ์

ภาพเสริมหน้าซิลิโคนเกรดพิเศษ

ภาพเสริมคางซิลิโคนอเมริกา

ภาพลดถุงไขมันใต้ตาที่เลอลักษณ์

ภาพรีวิว vase

วิดีโอคลิปศัลยกรรม
ติดต่อสอบถามจองคิวนัดแพทย์

จองคิวนัดหมอเลอลักษณ์ พร้อมบริการแนะนำข้อมูลและราคาศัลยกรรม
086-908-8798

โรงพยาบาลเลอลักษณ์
สอบถามการทำศัลยกรรมเลอลักษณ์ทางไลน์

สอบถามการทำศัลยกรรม หากมีคำถามหรือต้องการคำตอบอ่านได้ที่นี่หรือ
ทางไลน์ไอดี pinsale2u

เว็บบอร์ดศัลยกรรมตกแต่ง