การดูแลเส้นผมให้ถูกทาง

เส้นผม

เส้นผมที่มีสุขภาพดีแข็งแรง ก็จะคืนตัวเป็นเส้นตรงอย่างเดิมด้วยความรวดเร็ว ความรู้เกี่ยวกับเส้นผมนั้นมีมากมายหลากหลาย ซึ่งการที่จะทดสอบเส้นผมว่ามีความแข็งแรงและความชุ่มชื่นมากน้อยเพียงไร

เส้นผม

วิธีการทดสอบความแข็งแรงของเส้นผม

ประการแรก ทดลองดึงเส้นผมออกมาหนึ่งเส้น และลองยืดให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ทดสอบความยืดหยุ่นและความแข็งแรง

ประการที่สอง จากนั้นให้ทำการ ม้วนเส้นผมรอบนิ้ว 3 รอบ

ประการที่สาม ต่อจากนั้นให้ นำเส้นผมนั้นไปใส่น้ำเย็น โดยให้เส้นผมทั้งเส้นสัมผัสน้ำและลองสังเกตุดูว่า การคืนตัวของเส้นผมเป็นอย่างไร

จากการทดสอบข้างต้น หากเส้นผมมีสุขภาพดีแข็งแรงดี ก็จะคืนตัวเป็นเส้นตรงอย่างเดิมด้วยความรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามหากคืนตัวช้าหรือไม่ดี บางเส้นอาจจะขาดตั้งแต่ตอนม้วนพันรอบนิ้ว ก็แสดงว่าผมนั้นขาดน้ำหนัก ไม่มีความแข็งแรง ซึ่งต้องการทำการบำรุงเพื่อคืนสภาพใหม่ให้เส้นผม

เส้นผม

วิธีการทดสอบความชุ่มชื่นของเส้นผม

ประการแรก ดึงเส้นผมออกมาและใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้ง รูดเส้นผมจากโคนผมไปยังปลายผม 3 รอบ

ประการที่สอง ต่อจากนั้นให้ทำการ รูดปลายผมมาหาทางโคนผม

หากเวลารูดจากปลายผมมาถึงโคนผม และรู้สึกถึงความเรียบลื่นและไม่ติดขัด แสดงว่าผมมีสุขภาพดี มีความชุ่มชื่น เนื่องจากเกล็ดผมเรียงต้วกันเป็นระเบียบ ซึ่งมีความชุ่มชื่นได้ดีทำให้จัดแต่งทรงได้ง่าย ผมไม่พันกัน แต่ถ้ารูดแล้วรู้สึกสาก ๆ และมีเสียง แสดงว่าผมแห้ง ขาดความชุ่มชื่น เนื่องจากเกล็ดผมชำรุดเสียหาย ทำให้จัดทรงลำบากและพันกันง่าย

สำหรับสาวคนไหนที่มีสุขภาพผมไม่ดี แห้งขาดความชุ่มชื่น ซึ่งสามารถแก้ไขและบำรุงเส้นผมนั้นได้โดยวิธีการดูแลและสระผมที่ถูกต้อง ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีต่อไปนี้ หากท่านใดละเลยทำผิดวิธี ก็อาจจะเป็นตัวการทำลายเส้นผมได้เช่นกัน

เส้นผม

วิธีการดูแลเส้นผมให้อยู่ในสภาพที่ดี

1. ก่อนสระผมทุกครั้งให้ทำการแปรงผมก่อนเสมอ เพื่อที่ช่วยกำจัดฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บนเส้นผม และคลายเส้นผมที่พันกันอยู่ด้วย

2. ก่อนสระผม ควรทำการเทแชมพูลงบนฝ่ามือให้กระจาย ก่อนแล้ว จึงนำไปชโลมเส้นผมให้ทั่ว ไม่ควรเทแชมพูลงบนเส้นผมโดยตรง เพื่อจะได้ป้องกันหรือลดความเข้มข้นของแชมพู ที่จะไปสัมผัสกับเส้นผมและหนังศรีษะ

3. ขณะสระผมให้เพียง ทำการนวดเส้นผมและหนังศรีษะเพียงเบา ๆ เท่านั้น ห้ามทำการขยี้ผมโดยเด็ดขาด

4. ให้ทำการ ล้างผมด้วยฝักบัว โดยการก้มศรีษะแล้วใช้น้ำชะล้างฟองและสิ่งสกปรกออกตามเส้นผมให้หมด

5. ใช้ผ้านุ่มค่อย ๆ ซับผมให้แห้ง เท่านั้น โดยห้ามทำการขยี้เส้นผมแรง ๆ เพื่อให้แห้งโดยเร็วเป็นอันขาด เพราะอาจจะทำให้เส้นผมเสียหายและขาดลงได้ เมื่อแห้งแล้วจึงทำการหวีเส้นผมให้เข้ารูปต่อมาได้