การผ่าตัดหนังตา

สาเหตุของหนังตาตก

หนังตาตก หมายถึงระดับของเปลือกตาลดลงมาต่ำกว่าระดับปกติ ซึ่งกระทบต่อความสวยงามและบุคลิกภาพ เพราะคนไข้จะต้องใช้แรงจากกล้ามเนื้อของหน้าผาก ในการพยายามที่จะดึงหนังตาขึ้น หรือบางคนอาจจะต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อจะได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

ภาวะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก กล้ามเนื้อที่ใช้เปิดเปลือกตามีกำลังน้อยกว่าปกติ หรือไม่เท่ากัน ทำให้เกิดอาการในลักษณะ ตาตกข้างเดียวหรือสองข้าง ได้ ในทาง ศัลยกรรมทางการแพทย์จะสามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือ

1. ประเภทเป็นมาแต่กำเนิด

เกิดจากกล้ามเนื้อเปิดตาพิการ ซึ่งมีความรุนแรงหลายระดับตั้งแต่ไม่มีกล้ามเนื้อที่เปิดตา เลยไปถึงมีแต่การอ่อนกำลังลง

2. ประเภทที่เกิดมาภายหลัง

มักจะมีสาเหตุอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติของระดับประสาท อายุที่สูงขึ้น มีโรคทางระบบกล้ามเนื้อ และเรื่องของฮอร์โมน เป็นต้น

หนังตาตก

การแก้ไขหนังตาตก

ลักษณะอาการแบบนี้สามารถ แก้ไขได้โดยการผ่าตัด โดยจะประเมินจากความรุนแรงที่เป็นใน รายที่รุนแรงน้อย ซึ่งจะพบว่าเปลือกตายังสามารถเปิดตาขึ้นได้

เนื่องจากกล้ามเนื้อตายังใช้งานได้บ้าง แต่อาจจะเปิดได้เพียงต่ำกว่าระดับปกติเท่านั้น หรือในกรณีที่เป็นเพัยงข้างเดียว จะพบได้ว่าเปลือกตาทั้งสองข้างมีระดับต่างกัน ซึ่งจะได้จากคนไข้พยายาม แก้ไขด้วยการช่วยยกคิ้วให้สูงขึ้น กว่าข้างที่ปกติ

ส่วนรายที่มี อาการรุนแรงมาก จะพบได้ว่าเปลือกตาแทบจะเปิดไม่ได้เลย และระดับตาก็ต่างจากด้านปกติมาก เนื่องจากกำลังของกล้ามเนื้อเปลือกตามีน้อยมากหรือไม่มีเลย ด้วยสาเหตุนี้คนไข้จึงจำเป็นต้อง อาศัยกล้ามเนื้อหน้าผากในการเลิกเปลือกตาขึ้น ในบางครั้งอาจจะต้องช่วยเงยใบหน้าขึ้นด้วย

หนังตาตก

การผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก

ในกลุ่มที่มีความรุนแรงน้อย การแก้ไขก็จะช่วยให้เปลือกตาที่ตกลงมามีระดับเท่ากัน หรือใกล้เคียงกับด้านที่เป็นปกติ ส่วนในกรณีที่เป็นทั้งสองข้าง ศัลยแพทย์จะจัดระดับเปลือกตาให้มีระดับที่เป็นปกติทั้งสองข้างเลย โดยการ แก้ไขกล้ามเนื้อเปลือกตาให้มีความตึงขึ้น โดยอาจจะใช้วิธีตัดหรือเย็บม้วนกล้ามเนื้อให้สั้นลง

หลังการผ่าตัดในระยะแรก เปลือกตาอาจจะยังดูสูงกว่าปกติเล็กน้อย โดยมีรอยแผลที่ร่องตาสองชั้น และเมื่อหลับตาเปลือกตาอาจจะยังเปิดอยู่เล็กน้อย เนื่องมาจากความตึงของกล้ามเนื้อเปลือกตาที่ตัดและเย็บไว้ ซึ่งอาจจะใช้ ระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 1-2 เดือน ทุกอย่างก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ในกลุ่มที่มีความรุนแรงมาก แพทย์จะอาศัย กล้ามเนื้อบริเวณหน้าผาก ในการทำหน้าที่ยกคิ้ว เข้ามาช่วยในการเปิดเปลือกตา เพื่อทดแทนการที่กล้ามเนื้อตาไม่มีกำลังเปิดตาด้วยตนเอง วิธีการทำอาจจะ ใช้เส้นเอ็นเทียมหรือเอ็นแท้ ที่มาจากส่วนอื่นของร่างกาย มาช่วยยึดรั้งหน้าผากกับเปลือกตาเข้าด้วยกัน หรือในกรณีที่ไม่ต้องการนำเส้นเอ็นมายึด อาจจะจะใช้วิธีการ เลื่อนกล้ามเนื้อหน้าผากลงมาโดยตรง ก็ได้เช่นกัน

ในการผ่าตัดแก้ไขแพทย์จะอาศัยการ ฉีดยาชาไปที่บริเวณเปลือกตา และอาจจะให้ยาคลายกังวลกับคนไข้ร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งหลังการผ่าตัดเมื่อยาชาหมดฤทธิ์แล้ว คนไข้สามารถเดินทางกลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาล

หนังตาตก

หลังการผ่าตัดหนังตาตก

โดยปกติทั่วไปคนไข้จะมี อาการปวด บวม หรือมีลักษณะของฟกช้ำ เกิดขึ้นได้ ดังนั้นคนไข้ ควรใช้น้ำเย็นประคบในช่วง 1-3 วันแรก เพื่อที่จะช่วยลดอาการบวมลง

สิ่งที่สำคัญก็คือ อาการตาแห้ง เนื่องจากตาที่ยังปิดไม่สนิท จึงควรที่จะ ใส่ยาขี้ฝึ้งหรือหยดน้ำตาเทียม ที่แพทย์ได้จัดไว้ให้

ส่วนเรื่องของระดับตาที่จัดไว้ จะคงที่ก็ต่อเมื่ออาการบวมยุบลง และการขยับตัวของกล้ามเนื้อเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งอาจจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือน หลังจากผ่าตัดแก้ไข