ขาสวยเรียว

การดูแลช่วงขาให้สวยเรียว

สาว ๆหลายท่านอยากมีช่วงขาที่เรียวสวย แต่ไม่ทราบว่าจะทำหรือหาวิธีอะไรได้บ้าง ซึ่งในเบื้องต้นแบบง่าย ๆ คือการหาวิธีเดินให้มากขึ้นกว่าเดิม

ไม่ว่าจะเป็น การเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ การเดินทางระหว่างที่พักกับรถขนส่งสาธารณะ โดยอาจจะเดินก่อนที่จะถึงเป้าหมายสัก 2-3 ป้าย ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการช่วยให้ช่วงขาได้ออกกำลัง และจะมีส่วนช่วยให้ช่วงขามีโอกาสเรียวขึ้นได้อย่างง่าย

ขาเรียวสวย

วิธีการบริหารดูแลช่วงขาให้เรียว

1. การวิ่ง

โดยใช้การวิ่งเบา ๆ ซึ่งจะได้ผลดีกว่าการวิ่งด้วยความเร็วแบบเหนื่อยกระหืดกระหอบ โดยในการวิ่งต้องลงน้ำหนักเท้าทั้ง 2 ข้างให้พอดี รองเท้าที่สวมใส่ก็เลือกรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของข้อเท้าได้

2. การเดิน

ซึ่งจะต่างจากการเดินโดยทั่ว ๆไป การเดินแบบนี้จะเป็นการเดินแบบออกกำลังกาย โดยกระทำในลักษณะการเดินแบบก้าวยาว ๆ แกว่งแขนทั้งสองข้างไปมา และที่สำคัญเวลาที่ก้าวเท้าควรที่จะออกแรงทุกส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณก้นด้วยการเดินในลักษณะนี้ อาจจะสลับไปมากับการวิ่งที่กล่าวไว้ในข้อแรกก็ได้

3. การปั่นจักรยาน

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก อาจจะเลือกปั่นจักรยานแบบอยู่กับที่ก็ได้ ซึ่งได้ผลที่ดีเช่นกัน

4. นอนในท่าราบ

เอาน้ำหนักผูกติดไว้ที่ปลายเท้า และทำการยกขึ้นลงอย่างช้า ๆในตอนแรก ในเมื่อร่างกายปรับสภาพได้ดีขึ้นแล้ว ในทำการยกให้สูงและถี่ขึ้น โดยกระทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำ อาจจะสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายคุ้นเคย

การบริหารเรียวขา

5. นอนหงายราบกับพื้น

นำเอาข้อเท้าทั้งสองข้างมาวางทับกัน โดยทำการดึงเท้าทั้งสองข้างเข้าหาตัวในเป็นจังหวะ ช่วงแรกอาจจะดึงได้น้อยก่อนแต่ก็ค่อย ๆปรับให้เข้าหาตัวให้ได้มากที่สุด อย่างน้อยวันละ 30 ครั้งขึ้นไป

6. นอนหงายโดยสอดมือทั้งสองข้างให้ก้นทับไว้

โดยทำการงอขาข้างซ้ายเข้ามาหาลำตัวให้ใกล้ชิดมากที่สุด ต่อไปให้ทำการยืดขาซ้ายขึ้นไปด้านบนจนสุด โดยปล่อยให่อยู่ในท่านี้อย่างน้อย 15 วินาทีหรือมากกว่านั้น และก็ปล่อยขาซ้ายนั้นลงมาอย่างช้า ๆ และต่อมาให้ทำกับขาข้างขวาโดยทำแบบเดียวกับขาข้างซ้าย อย่างน้อยวันละ 10 ครั้งขึ้นไป

7. ยืนตรงและยกขาไปด้านหน้า

เริ่มจากชาซ้ายโดยให้ปลายเท้าชี้ตรงขึ้นไปด้านบน ต่อมาให้ให้ดึงขากลับมาไขว้ที่ด้านหลังของขาข้างขวา และทำอยู่ในท่านี้ข้างไว้ประมาณ 15 วินาที และวางขาข้างซ้ายลง ต่อมาให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันกับขาข้างขวา อย่างน้อยวันละ 10 ครั้งขึ้นไป

การบริหารต้นขา

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1. เปลี่ยนมา สวมรองเท้าส้นเตี้ย บ้าง เนื่องจากการสวมรองเท้าส้นสูงบ่อย ๆและประจำ ทำให้เกิดการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณน่องอยู่ตลอดเวลา ในเวลายืนหรือเดิน ซึ่งมีผลโดยตรงทำให้กล้ามเนื้อน่องปูด ในลักษณะเป็นก้อน ๆ แลดูไม่สวยงาม และทำให้ช่วงขาดูโตขึ้นนั้นเอง

2. นอนยกปลายเท้าสูงขึ้น โดยการใช้หมอนหนุนตั้งแต่ข้อพับเข่าลงไปยังปลายเท้า เพื่อทำให้เลือดมีการไหลเวียน จากปลายเท้าสู่หัวใจได้สะดวกขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอาการบวมของขาได้ อาจจะทำเป็นระยะของช่วงของการนอน และถ้าเป็นไปได้ในทำเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เกิดการเคยชิน

การบริหารต้นขา

การควบคุมอาหาร

พยายาม หลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาลและไขมัน เพราะอาหารเหล่านี้ที่ได้รับประทานเข้าไป จะทำการแปรเปลี่ยนไปเป็นไขมัน ที่พอกพูนอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

ซึ่งรวมถึงบริเวณขาด้วย ดังนั้นจึงแนะนำให้ลดอาหารประเภทนี้ ทานให้น้อยลงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้