เรื่องของน้ำหนักตัวบ่งบอกโรค

สาเหตุโรคอ้วน

สาเหตุของโรคความอ้วน เช่น การรับประทานอาหารมากเกินไป ขาดการออกกำลังกาย หรือคนสูงอายุไม่ระมัดระวังเรื่องการทานอาหารประจำ และเกิดจากพันธุกรรม เป็นต้น

ส่วน วิธีการลดความอ้วน ที่เห็นกันอยู่บ่อย ๆ ก็คือ การเข้ารับผ่าตัดแก้ไขทางการแพทย์ในกรณีที่อ้วนมาก หรือการทานยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร เช่น ยาลดน้ำหนัก

สำหรับผู้ชายที่น้ำหนักมากหรือเรียกว่าเป็นคนอ้วน อาจจะมีโรคชนิดหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่กำหนดความเที่ยงตรง ในการตรวจคัดกรองของ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้

ภาพคนที่มีน้ำหนักตัวมาก

ผลของการศึกษาวิจัย

เนื่องจากมีผลของการวิจัยของศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งหนึ่ง ที่รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลรายงานออกมาว่า การที่น้ำหนักตัวมากเกินไป ทำให้ผลในการวินิจฉัย พีเอสเอ (prostate-specific antigen) มีข้อบกพร่องหรือคาดเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถตรวจพบ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ได้ตรงตามความเป็นจริง

ผลของการศึกษาชี้ชัดว่าระดับของ ค่าพีเอสเอของคนที่มีน้ำหนักตัวสูงจะผิดปกติ มักต่ำกว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ ในเกณท์เฉลี่ยถึงร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ชายที่มีน้ำหนักมากจึงมีแนวโน้มที่จะตรวจพบโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้ช้ากว่า คนที่มีน้ำหนักปกติทั่วไป

แม้ว่าผลการศึกษาไม่ได้อธิบายไว้ชัดเจนว่า เหตุใดคนอ้วนจึงมีระดับของพีเอสเอน้อยกว่าปกติ แต่แพทย์ก็เชื่อว่า อาจจะเป็นเพราะร่างกายของ คนที่อ้วนมากจะผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนออกมามาก เกินไป จนกดการทำงานของเซลล์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตแอนติเจนนั้นเอง

ภาพคนอ้วน

โรคอ้วนกับปัญหาที่เพิ่มขึ้น

ส่วนผลของการศึกษาก่อนหน้านี้ได้บ่งชี้ว่า โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมักจะมีอาการรุนแรงสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน เมื่อเทียบกับผู้ป่วยในโรคนี้ที่มีน้ำหนักตัวปกติ

จากสาเหตข้างต้นนักวิจัยศึกษาจึงได้เสนอแนะให้แพทย์ติดตามผลการตรวจคัดกรอง โรคมะเร็งต่อมลูกหมากของคนอ้วน ให้ใกล้ชิดมากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยายาม ลดน้ำหนักตัวลง ซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย

มะเร็งต่อมลูกหมาก ลักษณะของอาการในระยะแรก ๆ จะไม่ค่อยพบอาการผิดปกติใด ๆ และเมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อมะเร็งนั้นเริ่มลุกลาม อาการที่เห็นได้คือ มีอาการปัสสาวะบ่อยและต้องเบ่งทุกครั้ง ซึ่งอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วย

การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากสาเหตุมาจาก เซลล์ภายในต่อมลูกหมากโตขึ้นอย่างผิดปกติ และกลายเป็นเนื้อร้าย โดยสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้ด้วย อาทิเช่น ต่อมน้ำเหลือง ทางเดินปัสสาวะ และเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา ทำให้ปัสสาวะไม่ออกซึ่งทำให้ เกิดอาการไตวาย ตามมาได้

โดยทั่วไปอาการมะเร็งต่อมลูกหมากจะ พบได้มากกับชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และถ้ามีอายุมากแล้วโอกาสที่จะจะเกิดโรคก็จะมีมากขึ้น และที่สำคัญคือ พันธุกรรม ถ้าคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมาก่อน ก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าบุคคลทั่วไป