ภาพศัลยกรรม การลดขนาดหน้าอก

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 01

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 02

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 03

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 04

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 05

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 06

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 07

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 08

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 09

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 10

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 11

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 12

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 13

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 14

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 15

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 16

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 17

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 18

ก่อนหลังลดขนาดหน้าอก

ลดอก 19

สอบถามการทำศัลยกรรมและราคาปัจจุบันของเลอลักษณ์ ทางไอดีไลน์ pinsale4u

จองคิวนัดแพทย์ สอบถามข้อมูลราคา โทร.086 908 8798

รพ.เลอลักษณ์

ลดขนาดเต้านม

เต้านมที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ สามารถพบได้ทั้งชายและหญิง โดยเฉพาะหลังจากการมีบุตรและให้นมบุตรคือ ขนาดของเต้านมขยายขนาดใหญ่ขึ้นและไม่ลดขนาดลงหลังหยุดให้นม บางคนอาจเกิดจากเนื้องอกบางชนิดก็ได้เช่นกัน

อาการข้างเคียง

ปัญหาเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ ส่วนมากจะเกิดจากการถ่วงของเต้านม จึงทำให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ สิ่งที่สำคัญคือบริเวณใต้ราวนมจะทำความสะอาดได้ยาก และเป็นสาเหตุทำให้เกิดเป็นแผลหรือโรคเชื้อราขึ้นได้

ผ่าตัดลดขนาด

การแก้ไขเต้านมที่ใหญ่ผิดปกติ วิธีที่ทำในปัจจุบันยังคงเป็นการผ่าตัดลดขนาดเต้านม ก่อนทำคนไข้ต้องตรวจร่างกาย ตรวจเต้านม ตรวจเมมโมแกรมเพื่อหามะเร็งเต้านม พร้อมทั้งทำการตรวจเลือดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด