โบท็อกซ์ ลดริ้วรอยบนใบหน้า

สารโบท็อกซ์

Botox เป็นชื่อทางการค้าของบริษัทที่นำเข้าสาร Botulinum Toxin-A หรือเรียกว่า BTA ซึ่งเป็นสารโปรตีนชนิดหนึ่งที่ได้จากแบคทีเรีย โดยนำมา ใช้รักษาริ้วรอยที่เกิดจากอาการของกล้ามเนื้อ วงการแพทย์เคยใช้สารตัวนี้ เพื่อทำการรักษาอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อที่คอ

โดยเมื่อฉีดสารตัวนี้เข้าไป ก็จะจับที่ปลายประสาท และทำให้ไม่สามารถหลั่งสารสื่อที่ประสาทได้ จึงทำให้กล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวได้นั่นเอง

Before - ภาพก่อนทำ

After - ภาพหลังทำ

ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 01
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 01
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 02
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 02
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 03
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 03
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 04
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 04
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 05
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 05
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 06
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 06
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 07
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 07
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 08
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 08
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 09
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 09
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 10
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 10
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 11
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 11
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 12
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 12
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 13
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 13
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 14
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 14
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 15
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 15
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 16
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 16
ภาพก่อนฉีดสารโบท็อกซ์ 17
ภาพหลังฉีดสารโบท็อกซ์ 17

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม