การทำเลเซอร์

เลเซอร์

การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ (LASER)

ปัจจุบันในวงการแพทย์มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงาม ในการใช้ เลเซอร์มาช่วยในการผ่าตัดทำศัลยกรรม

แสงเลเซอร์ เป็นแสงที่ทำขึ้นเพื่อไปกระตุ้นอะตอมของสารบางอย่างด้วยแสง โดยที่ แสงเลเซอร์เป็นแสงที่มีความถี่เดียว และพุ่งเป็นแนวเส้นตรงที่ไม่มีการหักเหหรือเบี่ยงเบนออกไป ซึ่งสังเกตุได้จากการที่ผ่านสิ่งกีดขวางจะไม่มีการกระจายตัวของแสง ในวงการแพทย์ก็ได้นำแสงเลเซอร์มาใช้ ซึ่งเรียกว่า "เลเซอร์คาร์บอนไดออกไซต์"

ประโยชน์ของเลเซอร์ โดยในระยะแรกแสงเลเซอร์จะใช้ในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้น ต่อมาจึงได้พัฒนาแสงเลเซอร์เข้ามาใช้ในวงการแพทย์ ซึ่งมีอัตราการใช้งานมากขึ้นตามลำดับ การใช้แสงเลเซอร์ในช่วงแรกเป็นการใช้เพื่อการทำลายเนื้อเยื่อ ซึ่งเพราะคุณสมบัติข้างต้นของแสงเลเซอร์และมีความเข้มของแสงมาก พลังงานแสงจะถูกเนื้อเยื่อดูดซึมไว้ และเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน ส่งผลให้เนื้อเยื่อนั้นถูกความร้อนทำลาย จนเกิดการแข็งตัวและสลายลงไปเอง

ดังนั้นในทางการแพทย์จึงนำมาใช้กับการผ่าตัดที่มีโอกาสเลือดออกมากด้วย เนื่องจาก แสงเลเซอร์ทำให้เนื้อเยื่อจับตัวเป็นก้อนจึงทำให้เลือดออกน้อย เช่น การผ่าตัดตับ การผ่าตัดเนื้องอกของหลอดเลือด หรือผ่าตัดในบริเวณที่แคบ ๆ ที่มีดผ่าตัดไม่สามารถเข้าถึงได้

เลเซอร์

เลเซอร์กับศัลยกรรมความงาม

ส่วนในทางเรื่องของผิวหนังได้นำแสงเลเซอร์มาใช้ใน การกำจัดเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ต้องการ ออกไป เช่น การกำจัดไฝ กระ ติ่งเนื้อ ผ่าตัดถุงใต้ตา เป็นต้น

แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนา ใช้แสงเลเซอร์เพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อที่พึ่งปรารถนา เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาใช้ในเรื่องของการเสริมความงามให้กับผู้คน โดยเฉพาะกับผู้หญิงได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

ความงามกับเลเซอร์ เมื่อแสงเลเเซอร์ถูกนำมาใช้เพื่อความสวยงามมากขึ้น จึงทำให้มีคนสนใจมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่น้อยคนที่จะทราบว่า"เลเซอร์คืออะไร" รวมทั้งอาจจะได้รับคำตอบที่แตกต่างกันไปมากมาย ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงคำถามที่ว่า"เลเซอร์มีหลักการทำงานอย่างไร เลเซอร์ทำให้สวยขึ้นได้อย่างไร" เป็นต้น

เลเซอร์

ประโยชน์ของการใช้แสงเลเซอร์

1. สามารถช่วยในการผ่าตัดที่ บริเวณมีดผ่าตัดไม่สามารถทำการผ่าตัดได้

2. ไม่มีความเจ็บปวดในขณะทำการผ่าตัด ทำให้คนไข้ลดอาการปวดลงได้มาก

3. ขณะการผ่าตัดจะไม่เสียเลือดมาก ทำให้คนไข้ฟื้นตัวได้ดี

4. ไม่มีการติดเชื้อในการผ่าตัด เพราะแสงเลเซอร์จะช่วยฆ่าเชื้อโรคไปด้วย

5. ทำให้ การผ่าตัดใช้ระยะเวลาน้อยลง ซึ่งเป็นผลดีต่อคนไข้โดยตรง

ดังนั้นการใช้ แสงเลเซอร์มีความเข้มข้นมาก แพทย์จึงต้องมีความชำนาญในการใช้งาน เพราะแสงเลเซอร์อาจจะไปทำลายอวัยวะส่วนอื่นที่ไม่ต้องการได้ โดยเฉพาะอวัยวะบริเวณใกล้หรืออยู่ลึกลงไป จากบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

(สอบถามข้อมูลและศัลยแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ 086-908-8798)